Українська військово-медична академія

 

Історія

Історія розвитку національної системи медичної освіти і науки у Збройних Силах України починається від розробленої концепції, одним із основних елементів якої було створення вищого військово-медичного навчального закладу нового типу з науковим центром. На виконання наказу Міністра оборони України від 22 липня 1992 року №133 «Про реформування системи військової освіти в Україні» і постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року №490 «Про реформу системи військової освіти» було створено Військово- медичне відділення у складі двох факультетів і наукового центру військової медицини з розміщенням факультету підготовки військових лікарів при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця і факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації – при Київському державному інституті удосконалення лікарів (надалі – ВМВ при УДМУ).

13 січня 1993 року начальником Головного Штабу Збройних Сил України був затверджений штат  організаційної групи у складі 13 офіцерів для розгортання ВМВ при УДМУ.

Організаційна група Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця (перший нижній ряд зліва направо: В.П. Печиборщ, В.В. Пасько, Б.А. Клішевич, А.І. Романенко; другий верхній ряд зліва направо: Ю.Г. Сіренко, І.Г. Нечаєнко, О.П. Шелех, І.П. Дмитренко).

Основні нормативні розробки організаційної групи ВМВ при УДМУ були затверджені директивою Головного Штабу Збройних Сил України від 15 червня 1993 року № 053 «Про затвердження штату Військово-медичного відділення» і спільним наказом Міністра оборони та Міністра охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 305/254 «Про створення Військово-медичного відділення при Українському державному медичному університеті та Київському державному інституті удосконалення лікарів».

Основною організаційно-матеріальною і кадровою базою для формування ВМВ при УДМУ були військові кафедри Українського державного медичного університету імені академіка О.О. Богомольця і Київського інституту удосконалення лікарів.

На ВМВ були покладені наступні основні завдання: післядипломна підготовка військових лікарів та провізорів; підвищення кваліфікації та перепідготовка військово-медичних кадрів для ЗС України; підготовка студентів УДМУ за програмою офіцерів запасу; підвищення кваліфікації викладацького складу військових кафедр вищих медичних навчальних закладів; підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем військової медицини і фармації.

В  організаційній структурі  ВМВ при УДМУ були передбачені: управління; два факультети – факультет підготовки військових лікарів, розгорнутий при Українському державному медичному університеті імені академіка О.О. Богомольця  та факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації військових лікарів, розгорнутий при Київському державному інституті удосконалення лікарів; військові кафедри - 6 у 1993 і 10 – у 1995 роках; науковий центр військової медицини (у складі 6 відділів, 13 НДЛ, всього - 323 чоловік); докторантура на 3 і ад’юнктура на 30 осіб; наукова військово-медична бібліотека та підрозділи забезпечення, а всього за штатом - 824 особи.

Підготовка військових лікарів у ВМВ при УДМУ здійснювалася за фахами: лікувальна справа, медико-профілактична справа, стоматологія, фармація і відповідно їм за 10 спеціалізаціями з терміном підготовки – два роки і три місяці та три роки і три місяці (з 1996 року два-три роки).

У липні 1993 року начальником ВМВ при УДМУ призначено кандидата медичних наук, доцента, полковника медичної служби Паська Володимира Васильовича, який в подальшому з березня 1996 року очолив Українську військово-медичну академію (надалі доктор медичних наук, професор, генерал-лейтенант медичної служби).

У серпні 1993 року відбувся перший набір 66 слухачів для навчання у ВМВ при УДМУ за 9 спеціальностями.

У листопаді 1994 року, у зв’язку з призначенням полковника медичної служби Паська В.В. начальником організаційно-планового управління ГВМУ ГШ ЗС України, ВМВ при УДМУ очолив доктор медичних наук, доцент (надалі – професор), полковник медичної служби Клішевич Борис Антонович, він же у червні 1996 року призначений начальником Військово-медичного інституту УВМА, створеного при реформуванні ВМВ при УДМУ у травні 1996 року.

У квітні 1995 року ВМВ при УДМУ отримало ліцензію за IV рівнем акредитації і отримало право на провадження освітньої діяльності на рівні кваліфікаційних вимог до військового лікаря (провізора) – спеціаліста за фахом та за магістерськими програмами – магістрів медицини (фармації). У листопаді 1995 року відбувся перший випуск фахівців ВМВ при УДМУ – 25 лікарів-спеціалістів.

На основі спільного рішення колегії Міністерства оборони і Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 1995 року та постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 року №820 «Про створення Української військово-медичної академії» та відповідного наказу Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 1995 року №331/236 «Про створення Української військово-медичної академії» (інструкції до наказу). УВМА була створена у вигляді навчально-наукового і лікувально-профілактичного комплексу. На сьогодні у складі  УВМА  функціонує 2 факультети і 11 військових кафедр.

У липні 1998 року - Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України УВМА присвоєно статус вищого закладу освіти IV (четвертого) рівня акредитації.

У жовтні 1998 року відкрито постійно діючі докторантуру і ад‘юнктуру відповідно на 3 і 20 місць.

У квітні 1999 року – створена спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з медичних наук.

У 1999 році в УВМА проведене навчання військово-медичних фахівців Воєнних Сил Грузії, а у 2000 році пройшли навчання військові авіаційні лікарі з Ірану. У 2012 році відбувся випуск військових лікарів – психофізіологів Збройних Сил Республіки Туркменістан.

У 2000 р. УВМА  пройшла  державну атестацію і отримала свідоцтво про атестацію за спеціальностями: "лікувальна справа", "медико-профілактична справа", "стоматологія", "фармація".

У 2000 році УВМА також отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста та магістра медицини (фармації).

У червні 2000 року заснований щоквартальний науково-практичний журнал МО України "Військова медицина України”, який включений до переліку наукових фахових видань України з медичних наук.

З вересня 2000 року в Академії запроваджена стовідсоткова підготовка лікарів (провізорів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр медицини (фармації).

У січні 2003 року відкрито Військово-медичний музей Академії.

У листопаді 2004 року УВМА отримала ліцензію на право провадження освітньої діяльності, пов’язаної з підвищенням кваліфікації медичних фахівців .

У грудні 2004 року начальником Академії призначено доктора медичних наук, доцента, заслуженого працівника охорони здоров’я України, генерал – майора медичної служби Вороненка Володимира Васильовича.

У липні 2005 р. Академія отримала ліцензію з надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до військової підготовки.

З 2006 по 2007  року обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконував кандидат наук з державного управління, доцент, полковник медичної служби Левченко Федір Миколайович.

З 2007 по 2011 року обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконував заслужений працівник освіти України,  доктор медичних наук, професор, , полковник медичної служби Рум'янцев Юрій Володимирович. 

З 2012 по 2013 рік обов’язки начальника Української військово-медичної академії виконвав заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби Варус Василь Іванович.

У липні 2013 року на посаду начальника Української військово-медичної академії призначено заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора, полковника медичної служби Савицького Валерія Леонідовича.

За 23 роки існування відбулося двадцять випусків (всього – 1759 офіцерів медичної служби) та проведено двадцять наборів слухачів факультету підготовки військових лікарів УВМА.

З березня 2014 року понад 50 військовослужбовців УВМА безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, забезпечували її проведення, захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, надавали висококваліфіковану медичну допомогу пораненим та травмованим військовослужбовцям та цивільному населенню.

Начальник Української військово-медичної академії полковник медичної служби САВИЦЬКИЙ В.Л

 

 

Copyright © 2012 Все права защищены